Aluksi

Tässä esitetyt ehdot ovat käytössä mprec.com-nauhoitepalvelussa ("Palvelu").

Asiakkaana voit vierailla sivustoillamme tutustumassa Palveluun ja selata sivuja ilmoittamatta henkilökohtaisia tietojasi. Asiakassopimuksen ("Sopimus") ehtoja sovelletaan sekä Maksulliseen palveluun että Ilmaispalveluihin, jollei toisin sanota.

Käyttöoikeudet

Palvelun tarjoaja luovuttaa Asiakkaalle oikeuden käyttää Palvelua. Palveluun rekisteröidytään mprec.com verkkosivuilla.

Palvelun kaikki oikeudet, tekijänoikeudet mukaan lukien, kuuluvat Palvelun tarjoajalle ja/tai sen yhteistyökumppaneille.

Asiakkaan vastuut

Asiakkaan tulee käyttää Palvelua Sopimuksen, lain ja hyvän tavan mukaisesti.

Asiakkaana olet velvollinen huolehtimaan käyttämäsi sähköpostiosoitteen, sähköpostipalvelun ja tekemiesi nauhoitteiden salassapidosta ja vastaat kaikesta puhelinnumerollasi tapahtuneesta Palvelun käytöstä. Vastaat myös kustannuksista, jotka yhteystietojesi vaihtaminen aiheuttaa.

Asiakkaana vastaat siitä, että Palvelun käyttö, on lain ja hyvän tavan mukaista eikä loukkaa kolmannen oikeutta. Vastaat kaikesta Sopimuksen, lain tai hyvän tavan vastaisesta Palvelun käytöstä aiheuttamastasi täysimääräisesti Palvelun tarjoajalle, muille käyttäjille ja kolmansille.

Asiakas voidaan sulkea pois Palvelusta, jos Asiakas käyttää Palvelua tarjoajan mielestä Palvelua haittaavasti tai epäasiallisesti.

Palvelun tarjoajan velvollisuudet

Palvelun tarjoaja ylläpitää palvelua ja tuottaa osittain sen sisällön.

Palvelun tarjoaja vastaa siitä, että Palvelun on lainmukaista ja pyrkii korkeatasoisen sekä mielenkiintoisen Palvelun ylläpitämiseen. Palvelun tarjoaja ei vastaa Palvelun tai sen kautta saavutettavien muiden palveluiden sisällön oikeellisuudesta, luotettavuudesta tai muista vastaavan kaltaisista ominaisuuksista. Palvelun tarjoaja ei ole vastuussa informaation muuttumisesta, katoamisesta tai viivästymisestä palvelun käytön yhteydessä.

Palvelu tarkistetaan säännöllisesti haitallisten ohjelmistojen ja muiden toimintahäiriöiden estämiseksi. Palvelun huolto-, muutos-, korjaus- ja asennustöiden aiheuttamista käyttökatkoksista pyritään ilmoittamaan mahdollisimman ajoissa Palvelun välityksellä. Palvelu toimitetaan sitoumuksetta. Palvelun tarjoaja ei takaa, että Palvelu toimii keskeytyksettömästi tai virheettömästi eikä vastaa käytöstä tietokonejärjestelmälle (hardware, software) tai sen tietosisällölle mahdollisesti aiheutuvista vahingoista (esim. virukset, tietovarkaudet).

 

   

Palvelun tarjoajalla on oikeus muuttaa Palvelun sisältöä, sen saatavuutta ja toimintaa. Maksullisen Palvelun osalta olennaisia muutoksia voidaan tehdä Palvelun kehittämiseksi hyväksyttävästä syystä. Ilmaispalveluita voidaan muuttaa rajoituksetta.

Palvelun tarjoajalla on oikeus poistaa tai olla välittämättä Asiakkaan Palvelussa nauhoittamaa aineistoa milloin se on Sopimuksen, lain tai hyvän tavan vastaista.

Palvelun tarjoaja ei vastaa kolmannen osapuolen, tietojärjestelmä- tai tietoliikennevirheiden ja -häiriöiden, teknisten vikojen, haitallisten ohjelmistojen (esim.virus ) taikka Palvelun tai sen kautta saavutettavien muiden palveluiden virheellisen sisällön tai toimintahäiriöiden aiheuttamista vahingoista.

Palvelun tarjoaja ei vastaa Palvelun käytöstä mahdollisesti aiheutuvista välillisistä vahingoista. Palvelun tarjoajan vastuu välittömistä vahingoista rajoittuu Asiakkaan viimeisen yhden (1) kuukauden ajalta Palvelun käytöstä suorittamien maksujen palauttamiseen. Välittömiä vahinkoja koskeva vastuunrajoitus ei koske vahinkoja, jotka Palvelun tarjoaja on aiheuttanut tahallisesti.

Hinnat ja maksut

Palvelun tarjoaja perii Maksullisen Palvelun käytöstä kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaiset maksut.

Palvelun tarjoaja pidättää oikeuden hinnaston muutoksiin. Hinnaston muutoksista ilmoitetaan Asiakkaalle Palvelun välityksellä. Asiakas hyväksyy muutokset käyttäessään Palvelua.

Kustannusten lisäykset, jotka johtuvat laista, asetuksista tai viranomaisten toimenpiteistä, kuten arvonlisäveron muutokset, korottavat hintoja kuitenkin välittömästi määräysten voimaantulohetkestä alkaen.

Henkilötiedot

Käyttäessään palvelua asiakkaan puhelin- ja sähköpostiyhteystiedot kirjautuvat Palvelun tarjoajan tietokantaan.

Tietokantaa käyttää Palvelun tarjoaja ylläpitääkseen asiakassuhdetta, suunnitellakseen ja kehittääkseen Palvelua, tilastolliseen analyysiin ja markkinointitutkimukseen.

Tietoja ei luovuteta Palvelun tarjoajan ulkopuolisille tahoille.

Palvelu saattaa sisältää linkkejä muille sivuille. Palvelun tarjoaja ei ole vastuussa niistä toimintaperiaatteista, joita muidensivujen ylläpitäjät noudattavat yksityisyyden suhteen.

 
© 2007 Memorandum International - Pat. Pend.     mprec@mprec.com     Käyttöehdot